The Cricketing Extravaganza

The JPL limited overs Cricket Tournament

For Pune Zone:
23rd Feb to 28th Feb 2017

All Maharashtra Zone:
1st March to 5th March 2017

JPL Zone 2017-Final Teams

 • Team 1 - MANDOT ZODIAC XI
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Kaushal P Shah 8657447624 40 Kaush 9
  Deepak B Jain 9822344827 42 Deepak 28
  Yogesh J Shah 9823051320 43 Yogi 11
  Satish M Oswal 9822055026 43 Satish 36
  Nilesh J Shah 9823060109 41 Nil 99
  Jivan M Khivansara 8446747272 39 Jiva 6
  Nitin M Khivansara 8668904384 42 Nitin 17
  Nehal R Shah 9890990249 32 NEH 7
  Mehul D Shah 9028926392 31 Mehul 18
  Jinesh J Shingavi 9850996330 32 Jinesh 21
  Vivek S Baz 9004604493 35 vivek 2
  Bharat Oswal 9422301621 43 Bharat 7
  Niket D Oswal 8149016855 25 Nik 999
  Chirag N Motiwale 8796019005 27 Chigu 10
  Yash V Karnavat 7875542157 19 Yash 25
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 2 - PRIDE PURPLE WARRIORS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Dhiraj Nitten Bhansali 9158397111 27 DHIRAJ 9
  Rasik Lalwani 9730012202 31 Rasik 99
  Siddharth Gandhi 9850470099 33 Siddhu 11
  Rohan Chankeshwara 9730777799 29 ROHAN 12
  Sagar Chankeshwara 9921113336 27 Sagar 7
  Kalyan Lalwani 9665060580 27 Kalyan 80
  PRATIK SUSHIL SHAH 9657711401 29 PRATIK 57
  MADAN SUBHASH KATARIA 9860575775 41 MADAN 8
  Paresh Kankriya 9766551915 33 P K 15
  Pritam 9960941234 32 Pritam 24
  Siddharth shah 8668957621 18 Sid 11
  Bhunesh Shah 9561996217 18 Bhuvi 18
  Nilesh bharatkumar shah 9923905798 /9922092299 30 Nil 12
  Santosh K Lalwani 7350105500 46 years SANTOSH 21
  Devendra        
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 3 - XRBIA WARRIORS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  SHIRIN A BORANA 9657611111 30 18 SAB
  Preetam oswal 9822766456 28 Pops 333
  Siddharth Shah     SID 15
  Dhawal Girish Oswal 9823217161 20 Dhawal 10
  Piyush Gundecha 9890568578 31 Manu 95
  Chetan Parmar 9881143143 28 CP 7
  kunal jain 9960781999 27 kj kj
  Akshay jain 9763422404 19 Akki 1
  Harsh sanghavi 8805669525 18 Harsh 5
  Rishabh 8983699331 21 Rish 17
  Yash Kasliwal 9689151568 19 YASH 99
  Rakesh O Jain 9890172828 37 Rakesh 9
  Suniket pipada 8888111421 23 Suni 7
  Ankit Gandhi 9146543789 22 Ankit 11
  Parth Shah     Parth 11
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 4 - SIDDHIVINAYAK SUHANA XI
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  amit sonigara 9822300018 33 amit 18
  dhawal gundesha 9890729978 30 Dhawal 66
  Sagar Runwal 9860008584 38 Sagar 3
  Dr sunny jain 9923369917 32 Sunny 3
  Nikhil Oswal 9423234926 31 Nikhil 7
  Punit Parmar 9890868540 28 Punit Parmar 21
  Nirav Mandot 9890832001 28 Nirs 10
  Kunal Parekh 7030455255 29 Kunal Parekh 7
  Abhishek 9665988575 18 Abhi 17
  Abhishek oswal 8308303088 23 Abhi 9
  Ankush  Jain 9604454900 32 AJ 22
  Mahavir Oswal 9822531313 36 Mahavir 99
  Amit jain 9822786967 36 Amit 8
  Rushabh Chopra        
  Hrishikesh oswal 9545529183 20 HRISHI 27
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 5 - TANISH CHAMPIONS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Rushabh Gandhi 8007363349 18 BATUK 9
  Ashish oswal 9561696336 28 Risky 15
  Richie Oswal 8411099007 30 Richie 7
  Vivek Shah 9021805550 29 VICK 17
  Kunal Oswal 9850840842 29 Kunal 10
  PRINCE 9604533448 28 PRINCE 13
  Deepak Achal Palesha 7030625080 18 Deepak 27
  Bhavi 9762244114 27 Bhavin 3
  Yash Gandhi   20 Yash 18
  Yash Oswal 8888218588 21 Yash 29
  Jineshkhinvasara 9922895377 20 Jin 1
  Shailesh soni 9657517007 22 Lazyrich 2
  Sushil jain 8149998998 30 Chuchil 9
  Vipul Pradeep Oswal 9028967444 28 Vipul 5
  Chirag Khivsara 9922075643 26 CK 24
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 6 - NEELKANTH JEWELS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Saurabh sanghavi 9823888228 30 SSS 7
  Bunty Jain 9822243122 36 Bunty 9
  Amit jain 9763751616 32 AJ 1
  Rahul gandhi 9850655 844 33 Rahul 9
  Sachin rathod 9421034432 33 SACHIN 11
  Gautam oswal 9922950390 34 9 Gautam
  Dilip porwal 9890237771 34 DIPU 77
  Parag 9923122467 30 Parag 18
  Paras jain 9421680974 32 Paras 27
  Ritesh mehta 9595579279 32 RITESH 2
  HITEN Punmia 8421888805 33 Hiten 4
  santosh 9822404259 40 santosh 7
  Jeetu Kothari   34 santosh 8
  Prakash Oswal 8149839977 36 santosh 16
  Rajesh Jain     RK 17
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 7 - THE BITCOIN MINERS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Ritesh Porwal 9822779999 29 Ritesh 7
  Khushal Porwal 9850844000 39 Khush 9
  Pramod Parmar 9922550808 38 Pramod 21
  Ruchit Sakhariya 9422066908 31 Ruchit 5
  Dinesh Porwal 9422004290 41 Dinesh 45
  Jitesh Porwal 94220018009 32 Jitesh 27
  Jayesh Jain 9860303010 32 Jayesh 99
  Rahul Jain 7745038545 36 Rahul 8
  Viren Jain 8793356361 24 MD 4
  Kunal Oswal 9881404400 24 Kunal 18
  Bhushan Shah 9822212234 27 Bhushan 10
  Himanshu Chajjed 9922222225 30 Himanshu 55
  Sehul Jain 7385841813 29 $ehul 63
  Mayur Shah 9823808342 26 Mykee 1
  Nikhil Oswal 8446735443 25 Niks 11
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 8 - RAVIRAJ YORKERS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Rohit Sanghvi 8668534274 23 RS 27
  Vikram Jain 9860003355 42 Vikram 35
  Aman bharat punmiya 9762030056 20 Aman 13
  Hitesh jain 9822411137 30 Hitesh 7
  Puneet C Jain 9822599991 31 puneet 3
  PIYUSH 9822712357 27 PIYUSH 2
  Anand Mutha 9922278278 30 Anand 1
  Tanay mehta 8657911912 19 Tanay 11
  Ajit Jain 9028096669 45 Ajit 18
  Varun marlecha 9011077101 33 Varun 13
  Hemant Sethiya 9823064326 22 Hemant Sethiya 9
  Kalpesh bamboli 9890111162 31 Srtforever 10
  Tushar Ashok Khinvasara 9.19421E+11 30 Tushar 18
  Prajwal Mehta 8421500040 19 Prajwal M 65
  Mokshay Jain 9545696054 19 Moksh 15
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 9 - Ceratec Star 11
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Rajesh Runwal 9823053220 48 RA 21
  Yash Runwal 7507222281 20 Yash 9
  Sujay Bagmar 9850311011 25 Sujay 7
  Paresh Lunavat 9371013911 37 Paresh 4
  Rohan Dugad 94230 69879 21 Rohan 79
  Anand Gadiya 94220 35433 25 Anand 2
  Surendra Sancheti 8888635300 47 Surendra 5
  Hardik Bamb 80875 61993 23 Hardik 10
  Siddesh Bhansali 90287 83400 26 Siddesh 4
  Pankaj Bora 90284 58663 26 Pankaj 30
  Sameer Sethiya 90118 82211 28 Sameer 24
  Karan Sonigara   20 Karan 6
  Rajat Oswal   20 RAJAT 8
  Tanay Bora        
  Suraj Bora     Suraj 11
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 10 - SUKANTA SPICY INDIANS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Shital m. Rathod 9890233813 40 Shital 5
  Devendra h. Shah 9860179492 24 Deva 12
  Anuj n. Shah 9503335808 19 Anuj 7
  Dinesh r. Bafna 9975797838 24 Dinu 77
  Rajan Setiya   44 RAJAN 3
  Shubham g. Shah 9168185737 22 Shubham 25
  Manoj Raisoni 9822058917 42 Manu 3
  Hemant p. Raisoni 9423574075 40 81 Raju
  Nirmal h. Jain 9822773528 37 4 Niru
  Pravin k. Sanghavi 9890026511 53 Pravin 99
  Siddhant sanghavi 7507181848 19 Siddhu 999
  Vipul shah 8149032229 33 vipul 15
  Satish k. Parmar 9822254745 39 Satish 1
  Kirti R  Shah 9850202976 46 Kirti 11
  Mahendra C Shingavi 9823186609 45 Mahendra 18
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 11 - BIJASU ORGANIC XI
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  AKSHAY OSWAL 9970111118 21 AKKI 17
  NIKHIL JAIN 8551016711 21 NIKHIL 7
  Karan jain 9168463767 21 Karan 9
  PURAB BAFNA 8087548347 20 PURAB 1
  Sunny Sanceti        
  Rahul Oswal 9420481321 27 RAHUL 22
  Bhavesh surana 9960799076 24 Bhavesh 11
  Sagar 8055544418 24 Saggii 18
  HARSH MUTHA 9850294168 20 HARSH 17
  Shreyans jain 7756040180 20 Shreyans 49
  Rajat jain 8421066244 22 Rajat 25
  Shailesh Jain 9028385612 29 Shailesh 4
  Abhishek mutha 8669168264 25 A.B. 11
  Bhavesh jain 8668680448 22 Bhavesh 13
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 12 - KHIVANSAR STALLIONS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Naresh Bobra 7387111167 40 years NARESH 1
  Yash jayesh nahar 8308349589 22 Yash 46
  Mitesh Dhumavat 9822035993 36 yrs Mitesh 7
  NIKHIL JAIN 9765950828 24 NIKHIL 6
  Jayesh nahar 9422029246 48 Jayesh 18
  Piyush G Dhumavat 9822085990 39 Piyush 9
  Vicky Jain 8149616633 24 years Vicky 24
  TEJAS SHAH 9890922289 36 TEJAS 11
  Bharat Khivansara 9822013433 35 years Bharat 81
  Sitar 9049998200 24 Starboy 6
  Piyush Jain 8551067737 22 Punter 14
  Amit baldota +91 98226 13880 32 Mama 10
  Chintan oswal 8308303033 25 CC 45
  Khushal Girish shah +91 97733 04702 28 Lala 15
  Mrunal Shah     Mrunal 3
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 13 - 3D TIGERS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  KAUSHIK SHAH 9028951179 28 KAUSHIK 7
  Pratik shah 9850625253 27 Pratik 9
  Pranav borgave 9145556574 22 Pranav 11
  Krutarth shah 9403191143 27 kru shah OR Kru 45
  Sanket Ranka 9860249069 28 Sanket 9
  Rahul Dhoka 9922436403 46 Rahul 11
  Ankur kathed 9028968600 24 ANKUR 24
  Shubham Dhoka 9637900039 19 Shub 13
  Rahul jain 9689895194 37 J RAHUL 3
  Siddharth Dhoka 9011037405 25 Sid 125
  Bharat oswal 9689895193 39 bharat 22
  Mehen Setiya 9890471497 21 Mahen 72
  Dilip jain 7875698141 38 DJ 82
  Saurabh Shah   29 Saurabh 18
  Akash Bhatewara   22 AAKASh 12
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 14 - KUSHAL SURVIVOR'S
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Prasan Shah 9158370717 25 PASH 17
  Sachin jain 9422522249 34 Sach 31
  SOURABH SHINGAVI 9850140141 26 18 S. SHINGAVI
  Jimit Parmar 9860993200 24 Jimit 9
  Sanklecha saurabh 9405005876 23 Dada 5
  Jigar bagadia 9890119000 29 JB 11
  Bhavesh shah 9823074456 40 Bhavesh 0
  Gourav oswal 8624801648 25 Gouri 13
  Anuj Chhajed 9890256197 21 Anuj 11
  Mihir 8657691111 25 Mihir 18
  Pritam 7972042103 34 Pritam 55
  Abhishek Parmar   25 ABHISHEK 19
  HARSHAL OSWAL 9373550755 28 HARSHAL 22
  Rohit jain 9503191917 23 Rohit 7
  Sanit Tushar Mutha        
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 15 - ONYX XI
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Nilesh M Sanghvi 9371008100   Nilesh 7
  Rahul Gadiya 9422021410 37 RAHUL 7
  Tushar 9371002057 35 Tushar 1
  Sunil palesha 9822288051 41 Sunil 27
  JINESH JAIN 8600000029 27 JINESH 8
  Shripal Jain 9922888116 24 Shri 12
  Viral Mehta 9096909889 30 VIRU 13
  Nilesh . P. Sanghvi 9822336636 35 Nilesh 4
  Shreyans Surana 9822285022 28 Shreyans Surana 10
  Akshay Sanjay Gadiya 9561201355 23 AKSHAY 9
  Jinit kangtani 9822274403 27 Jinit 7
  Jayesh Rathod 9960094100 26 Jayesh 7
  Kiran Rathod 9822010700 31 Kiran 0
  Anish Sunil Palesha 9763729855 17 Anish 11
  PRATIK 8625065409 23 PRAAXX 13
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 16 - KB's Go Getters
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Mehul Oswal 996646168 27 Mehul 24
  Manish kothari 9665404040 28 Manish 2
  Nitesh oswal 9766668641 26 Nitesh 9
  Satyam Mutha 9673898845 20 Satyam 7
  Gaurav solanki 7507150000 25 Gary 7
  Darpan d shah 9822274063 35 Dp 4
  hitesh rathod 9860838108 22 HTR 108
  Aakash Shah 8888218090 22 AAKI 18
  Manish 9823484746 28 Manish 11
  Ketan parmar 9766826222 26 Ketu 17
  Vishal doshi 9975184627 29 ViShal 88
  Mehul rathod 9850919696 27 Mehul 15
  Rakshit lodha 9823619988 30 rakshit 9
  NIKHIL JAIN 9890885815 32 N J 15
  Kapil Baheti / Team Owner 9765311111 30 KB 11
  Alisha Baheti   27 AB 11
  Krishna Baheti   5 KB Junior 11

   

 • Team 17 - CALYX BLASTERS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  SHASHANK BAFNA 9422323793 33 SHASHANK BAFNA SHASHANK
  AKSHAY CHANGEDIA 9975177008 21 AKSHAY 1
  NIKHIL LUNKAD 9730444554 30 NIKHIL 24
  SURAJ SANCHETI 9011037688 29 SURAJ 5
  DARSHAN NAHAR   25 DARSHAN 99
  SANDESH SANCHETI 9822027688 32 SANDY SANDY
  SWIKAR SHAH   32 SWIKAR 77
  MANDAR MANIYAR   30 MANDAR 2
  KAMLESH SANCHETI 9623300270 40 KAMLESH 11
  ROHIT GANDHI 9371011440 34 ROHIT 27
  VIJAY LUNAWAT   25 VIJAY 9
  YATISH KHINVASARA 9850151218 32 YATISH 333
  ANAND LUNAWAT   33 ANAND 999
  NISHANT RAISONI   27 Nishant 17
  PRATIK MUTHA   24 PRATIK 18
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 18 - GKG ROYALS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Vikrant v sethiya 8446466787 25 Vicky 99
  Pranay Ranka 9922967964 35 Pranay 24
  Chirag Karnavat 8983686103 21 Chirag 9
  Aditya Gadiya 9822619230 30 Adi 11
  Kalpesh Oswal 8087037601 26 Kalpya 17
  Sahil Khinvasara 9021588829 26 Sahil 18
  Gaurav Shah 9766378782 26 Gujju 20
  Chirag Bora 9850720720 28 Chirag 10
  Tejas Chajjed 9623446461 22 Tejad 1
  Nirant Shah 8551055124 18 Nirant 18
  Mehul Oswal 9028081454 24 Mehul 99
  Akshansh Bagrecha 9552527966 24 Jonty 4
  Hitesh Bora 9561808080 28 Hitesh 6
  Rupesh Firodiya 8983087669 23 Rupesh 14
  Nikhik Jain 9028952524 25 Nikhil 9
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 19 - Lunkad All Rounder
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Punit Oswal 9822876052 34 Punter 10
  Anand Rampuria 8411971639 31 Anand Rampuria 7
  Amol changedia 9890363939 33 AC 44
  Ankit 9960590592 27 Ankit 9
  Anand Rathod 8087908999 39 ANAND 99
  Siddharth S Jain 9823045521 32 Sidhu 19
  Pratik Gadia 8928209571 22 GADIA 18
  siddharth setiya 9420041234 28 Sid 69
  Anand Mehta 9028080063 43 Andy 2
  Rohit Gugale 9970116658 30 Rohitya 29
  Pravin gundecha 9850072003 45 Pravin 1
  Sahil Parakh 9823075199 18 Sahil 1
  Harsh Bora 7058315315 20 HB 67
  Kapil        
  Piyush        
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 20 - ROHAN SMASHERS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Sachin Shah 7507627231 40 SACHIN 3
  Amol Kucheriya 9325054355 37 amol 11
  Ritesh shah 9420495156 39 Ritesh 26
  Abhay Gandhi 9850202062 42 Raj 29
  Dijesh shah 9420176906 36 yrs Dijesh 17
  Ashish Doshi 9657226360 37 Ashish 11
  Yomesh Shah 9922370700 39 Yomesh 9
  Kamlesh Dinesh Shah 9850190900 49 KD 6
  Vijay Ravindra oswal 8055665455 34 Vj 54
  AMIT SHAH 9850954334 38 RANJANA 7
  Hemant Shah 9370193705 31 Hemu 3
  Saurabh shah 9822815858 39 Saurabh 18
  ATUL KATARIYA 9960071091 47 years AATUL 24
  Preetam Prakash Kawediya 9850945068 40 Preetam 72
  Kalpesh A Chordia 9422521141 40 kalps 1 or 8
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 21 - UJWAL SIXERS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Anand Sonigra 9561501501 30 Andu 10
  Anand Nahar 9822668883 27 Anand 7
  Rohan Chuttar 7276866351 29 Rohan 27
  Pratik Chuttar 8237151430 23 Pratik 1
  Mahavir s. Chougule 9822141312 31 Mahavir 36
  Tejas bumb 9822650141 27 Tejas 7
  Aniket Chuttar 9665287216 25 Aniket 18
  Mitesh Lodha 9482108642 27 Mitesh 20
  Pankaj Manakchand Chopda 9881930558 34 Pankaj 9
  Atul Kucheriya 9370241212 41 Atul 88
  Dr Robin Jain 99960755115 30 years Robin 3
  Gaurav Bora 9730565199 24 Gaurav 5
  Sajesh Subhash nahar 9595385854 27 Sajesh 9
  Sameep Bumb 9422355755 24 Sameep 333
  RITESH 9028822771 29 RITESH 7
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 22 - SECUPIC STARS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Bhaven Oswal 9.19975E+11 27 Bhavin 8
  Hitesh jain 8806007043 28 Hitzzz 5
  Abhishek Jain 7776904020 25 Abhi 21
  Aaditya Lodha 7083744565 21 Adi 17
  Mahesh Oswal 8411854854 28 Mahi 28
  Shreyas Shah 9823721116 27 Shrey 99
  Lokesh Nahar 8149194238 29 Loki 7
  Pawan Oswal 9371704222 31 Pawan 9
  Nikit Khiwansara 7757979718 25 Nikit 11
  Harsh Shah 9422666229 19 Harsh 15
  Tanmay Mehta 8380887167 19 Tanmay 15
  Ranjeet Jain 9822279553 39 Gotu 77
  Bharat Jain 9370857545 31 Pappu 10
  Ankesh Maradia 9326852540 32 Anku 6
  Mukesh Oswal 9326166622 34 Mukesh 9
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 23 - RATHOD PANTHERS
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  DEEPAK JAIN 8446321999 25 DJ 77
  VINEET NAHAR 9595881198 22 VINEET 26
  ROHAN SHINGAVI 9657723777 21 ROHAN 12
  DEVANG BHURAT 9765778469 21 DEVANG 7
  SAMVED SOLANKI 9545468696 23 SAMVED 90
  ROHAN KAVEDIYA 9881154174 22 RONNIE 18
  SIDDHARTH LODHA 7798626635 22 SID 4
  RAVI RANAWAT 9637437419 30 RAVI 3
  NILESH CHOPDA 9423041987 26 NILESH 27
  Nikunj Oswal 9766930735 25 Nikunj 23
  Mrunal Raka 8055222892 24 MSR 92
  SIDDHARTH CHUTTAR 9766446836 27 SID 5
  Trushal Raisoni  800742662 23 MANU 28
  Chinmay Bhandari 9545345729 19 Chinmay 8
  Pranay Oswal 7719970606 23 PRANAY 9
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   

 • Team 24 - GOEL GANGA SURYA XI
  Member Name  Mobile  Age  Name on Jercy Jercy Number
  Mukesh sanghvi 9890574447 36 Muki 77
  Kunal shah 8888555222 28 Kunzi 100
  Kaushik Shah   33 Kaushik 10
  Shrey Shah   25 Shray 3
  Vishal Mehta   39 Vishal 14
  Dhiresh Solanki   33 Dhiru 18
  Ritesh Bamboli   36 RITS 8
  Monil Shah   19 MONIL 11
  Hiten Shah   21 HITEN 5
  Darshan Baldota   31 DJ 7
  VIDHIT Mutha   21 VIDHIT 1
  Preet Kothari   23 Preet 2
  Manthan Baldota   19 MB 99
  VIPUL OSWAL   31 VO 19
  Naresh Sanghvi   39 NARESH 23
  Team Owner        
  Team Owner        
  Team Owner        

   


Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image